Extended Ångström DATA
 
 

Ökad Kundnytta - Vår Kvalitet - Erfarenhet - Ständiga förbättringar

Vi har ett starkt fokus på att våra lösningar skall bidra till ökad kundnytta.

Våra FEM NYCKELORD

  • kvalitet
  • värde
  • erfarenhet
  • ständiga förbättringar
  • ökad kundnytta
är vår drivkraft till högsta möjliga affärsnytta för
dig och din organisation.

[back]

En målsättning med vår kvalitet är att denna skall bidra till ökad kundlojalitet och därmed långsiktig framgång för vår uppdrag givares organisationen på konkurrensutsatta marknader.
 
 
 
 
 

Kundnytta

Kundnyttan bestäms av den totala kundupplevda kvaliteten satt i förhållande till kundens totala kostnader för affärsrelationen.

Kundupplevd kvalitet definierar vi som ”skillnaden mellan kundens förväntningar och kundens upplevelser” av leveransen och prestationen.

Kundens totala kostnader består av det pris kunden betalar samt övriga uppoffringar som kunden måste göra i form av tidsåtgång och förberedelser.

Kundnyttan avgörs av tre faktorer:

            
1) Vad fick kunden? 2) Hur fick kunden det? 3) Vad kostade det?

Källa: Team IHM-Business School

[top]

Vår Kvalitet & FEM nyckelord

Vår kvalitet är en del av er kvalitet. Det är viktigt för oss att möta upp till era krav, behov och önskemål. Vi vill kvalitetssäkra varje utförd arbetsinsats för att tillmötesgå er organisation på en konkurrensutsatt marknad.

Våra IT lösningar och insatser skall bidra till högsta möjliga affärsnytta. Det som gör detta till en riktig utmaning och drivkraft är våra FEM nyckelord:

  • kvalitet
  • värde
  • erfarenhet
  • ständiga förbättringar
  • ökad kundnytta
Våra nyckelord är fundamentala för en professionell leverans av lösningar som bidrar till ökad kundnytta och långsiktig framgång för vår uppdragsgivares organisation.

Detta är en del av vår garanti !
 

[top]Nöjda kunder är inte tillräckligt

Nöjda kunder är inte tillräckligt. Det är kundlojalitet som ger företaget långsiktig framgång på konkurrensutsatta marknader. Det finns ett direkt samband mellan kundlojaliteten och företagets lönsamhet. En förutsättning för kundlojaliteten är dock att kunden upplever nyttan att ha en relation med företaget som tillräckligt hög för att återkomma.

Hur kundlojalitet skapas:

Hur kundlojalitet skapas !

[top]

Välkommen önskar vi inom,
Extended Ångström DATA AB nätverksorganisation - Din leverantör av IT lösningar !

Senast uppdaterad 2008-09-19
Webbmästaren